Kundtjänst

 

V.g. skriv adressen manuellt (pga. spam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad

2008-08-18

  

 

KONFIGURERING - TIPS & RÅD

 

 

Utbyggnad - Vad behövs?

Vi beskriver här nedan några överskådliga exempel på vilka tillbehör som lämpligen bör ingå i ett bra larmskydd.

Till ditt Comfortlarm kan du ansluta:
16st valfria larmsensorer
8st kodpaneler/handsändare
1st trådlös utesiren 60A
Valfritt antal trådlös innesiren UC-260 samt ca. 1-4 trådbundna enheter (1A), t.ex. siren, blixtlampa.
GSM larmsändare för säker kommunikation.

 

Man kan larma varje rum/lokal om kostnaden inte behöver beaktas, men detta är i normalfallet tämligen onödigt om inte särskilda skäl talar därför. En godtagbar larmbevakning täcker en eller några centrala eller särskilt utsatta områden i bostaden/lokalen. Rörelsedetektorn täcker i öppen planlösning 12m/120° (med djurlins 7-8m/120°).

Gör en in- och utvändig "tjuvkontroll" av din egendom. Tag med ett anteckningsblock och notera särskilt utsatta platser där intrång sannolikt kan ske. Larma i första hand dessa områden. Lite eget sunt förnuft är ofta den bästa rådgivning.

På sidan om Planlösningar kan du se om ditt hus finns med bland upptagna hustillverkare? Vi ritar in förslag på placering av de olika larmenheterna.

 

Vi rekommenderar starkt att centralen monteras dold och att av- och pålarm i första hand sker med handsändare och/eller extern kodpanel 60D/60E/60F. Därtill att 1-3st externa larmsirener ansluts och att den inbyggda sirenen urkopplas till förmån för trådlös innesiren UC-260 (rek!) och/eller utesiren 60A. Båda ger tydlig signal som bekräftelse vid av- och pålarmning, vilket känns tryggt vid handhavandet. Som alternativ finns också ljudsignal i systemkodpanel 60F samt 60E, men ljudnivån i dessa uppfattas allmänt som för lågt.

 

Kom ihåg att du enkelt kan komplettera ditt larmsystem vid ett senare tillfälle om behov uppstår.

Välkommen att ringa Michael och diskutera dina skyddsbehov på telefon 0300-307 67 vardagar 9-17.00 (lunch 13.00-14.00 ca.).

 

  Lägenhet
Comfort grundsats täcker här de flesta skyddsbehov vad gäller inbrott och enkelt nödlarm.
Vi rekommenderar komplettering med:
- trådlös innesiren UC-260
Välj till:
- extra fjärrkontroll/kodpanel
- brandvarnare, nödkontakt intill entrédörr m.fl. tillbehör

 

  Villa - upp till ca. 100m²
Comfort grundsats täcker här grundläggande skyddsbehov vad gäller inbrott och enkelt nödlarm.
Vi rekommenderar grundsats Villa alt. komplettering med:
- trådlös innesiren UC-260 och utesiren 60A med blixtljus och batteribackup
Välj till:
- extra fjärrkontroll/kodpanel
- extra magnetkontakt till ev. källardörr
- brandvarnare, rörelsedetektor i garage m.fl. tillbehör

 

 Villa - upp till ca. 200m²
Comfort grundsats ger här grundläggande skyddsbehov vad gäller inbrott och enkelt nödlarm.
Vi rekommenderar grundsats Villa alt. komplettering med:
- trådlös innesiren UC-260 och utesiren 60A med blixtljus och batteribackup
- extra rörelsedetektor/er
- extra magnetkontakt till ev. källardörr
Välj till:
- extra fjärrkontroll/kodpanel
- brandvarnare, rörelsedetektor i garage m.fl. tillbehör

 

 Villa - större
Comfort grundsats Villa utgör startpaketet i skydd vad gäller inbrott och enkelt nödlarm. Se uppgifter ovan för Villa ca. 200m² - här gäller samma fast mer av allt.
Ev. bör Signalförstärkare AN-01 (antennförstärkare) användas vid längre avstånd, särskilt om byggnaden består av sten/betongelement o dyl.

 

 Butikslokal o.dyl. - se ovan på resp. lokalyta
Vi rekommenderar komplettering med:
- Glaskrossdetektor, bevakar alla fönster i en lokal inom 9 meter
- Nödkontakt vid kassa eller bakdörr
- Systemkodpanel 60F/60E med 14 unika användarkoder

 

Verkstad, lagerlokal, bilhall, till- och ombyggnader av hus och affärsfastigheter. Kontakta oss om du har behov av trådbunden installation, med eller utan trådlösa sensorer. Oavsett skyddsobjekt så kan Comfortsystemet uppfylla dina krav!

 

 

© Alarmera Hemsäkerhet Nordiska