Kundtjänst

 

V.g. skriv adressen manuellt (pga. spam)

 

 

  

 

NÖDKONTAKT

 

 

Comfort RC-22 är en utanpåliggande eller väggmonterad trådlös nödkontakt som är framtagen för att verka med UC-mottagare 216/222/230/260 och/eller Comfortlarmet alt. enskilda sensorer.

Designad som en vanlig infälld ljusströmbrytare (monteras direkt på vägg, dold under skrivbordet etc).

Den har två funktionsområden: som en 2-knapps fjärrkontroll eller som nödkontakt vid t.ex. olycka eller överfall. RC-22 har en hög säkerhetsnivå avseende radiosignaler p.g.a. flytande signalkodning med anti-scanning. RC-22 utlöser valfri och förvald aktivitet oavsett larmstatus (dvs. av- eller pålarmat).

Pris 225:- inkl moms

 

Rån/överfallsrisk: Montera RC-22 i t.ex. axelhöjd intill entrédörr, under kassadisk etc. När dörren öppnas för okänd person kan ena handen "vila" på RC-22. Vid fara ges RC-22 ett lätt tryck varefter larmuppringaren aktiveras med valfritt larmbesked. Larmsirener ingående i systemet utlöses inte.

Trygghetslarm: Montera RC-22 intill sovplats, toalett etc. Vid olycka eller annan fara kan hjälp påkallas. Larmsirener ingående i systemet ulöses inte.

 

 

Tekniska dataNöd/styrkontakt Comfort RC-22
..
Strömkälla6 V batteri (L1016) - medföljer
Livslängd batterica. 1 år
Frekvens433.92 MHz
Räckviddupp till 60 meter (öppen yta)
Mått78 x 78 x 17 mm
Arbetstemperaturfrån - 20 till + 55°C
Luftfuktighetfrån 25% till 75%
Standard enligt I-ETS 300220, ETS 300683 och EN 50134

 

 

© Alarmera Hemsäkerhet Nordiska