V.g. skriv adressen manuellt (pga. spam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad

2008-08-18

  

 

DATORANSLUTNING & MODEM

 

 

Med Comfort PC-60A/B kan larmcentralen anslutas till COM-port alt. USB till en PC dator. Använd Comlink programvara (se nedan) och du kan enkelt och överskådligt programmera larmcentralen samt avläsa de senaste 127 händelserna med tid och datum i Windowsmiljö.

Du kan redan nu ladda hem programmet Comlink på valfritt språk till din dator. Vid val av centralenhet väljer du sedan "60KX/2002".

Obs! PC-anslutning är endast möjlig med dessa artiklar.

PC-60Aför COM anslutning
PC-60Bför USB anslutning

Pris 260:- inkl moms

 

 

 

 

 

 

Med ComLink kan du i windowsmiljö programmera och överse status på alla anslutna enheter (ej innesiren UC-260 eller trådbundna enheter) i ditt Comfortsystem. Programmet stöder ovan PC-60A/B samt datormodem 60U.

Den ger dig bl.a. möjlighet att grafiskt kontrollera kommunikationen mellan anslutna sensorer och larmcentral. Enkelt ändra telefonnummer, tidsfördröjning, tider för timern etc. Vidare kan man lägga in en skiss över huset och placera ut ikoner på larmsensorerna för tydlig översikt.

Exempel på övrig användning: man kan ange t.ex. 2 st. fjärrkontroller till "Hasse" och "Anna" på lagret och se vem av dem som larmat på eller av, vid vilken tid och vilka sensorer som passerats. Om omständigheter gör att Hasse måste lämna ifrån sig sin fjärrkontroll, men inte gör detta, kan den enkelt raderas. Obs! Endast för PC-dator (Windows/DOS).

Fungerar endast tillsammans med PC-60A/B eller 60U som interlink men du kan ladda hem programmet om du vill se dess funktioner (begränsad funktion utan anslutet larm).

Obs! Man kan utföra allt, utom översikt av de 127 senaste händelserna i systemet med tid och datum, manuellt via t.ex. knappsatsen utan ComLink/dator. Datorn förenklar konfigurering och ger en tydlig översikt av larmet.

 

Ladda hem ComLink (Windows 9x/2000/XP) - Uppdaterad version v61 augusti 2005

Bruksanvisning (eng)

 

PC-60B USB Driver: * USB driver * readme.txt

Valfri språkversion av ComLink (.exe):

Svenska (v61, 1250kb)  Danska (v61, 1178kb)  Finska (v61, 1250kb)

Engelska (v61, 1177kb) Tyska (v59, 1173kb), Holländska (v55, 654 KB)

Italienska (v61, 1178kb) France (v55, 634kb)  Bosniska (v55, 655kb)

Tjeckiska (v61, 1247kb) Ungerska (v61, 1178kb), Polska (v61, 1792kb)

Portugis (v61, 1175kb)

 


 

 

Med datormodem Comfort 60U kan du fjärransluta din PC-dator till ditt Comfortlarm via det fasta telefonnätet.

Den möjliggör att en dator kan fjärrstyra och övervaka larmcentral Comfort 60KX (dvs. larmsystemet) som om den vore direkt ansluten till larmcentralens PC-utgång (otillbörlig access kan dock ej ske)

Pris 1.080:- inkl moms

 

Läs mer om programvaran Comlink ovan och ladda hem det för överseende.

Levereras inkl ovan PC-anslutning PC-60B (värde 275:-), strömadapter samt telekablar. Funktionen kan ej utföras med modem av annan modell/märke.

 

 

 

 

 

© Alarmera Hemsäkerhet Nordiska