Kundtjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad

2008-08-18

 

  
 
 

Accent II Billarm

 

 

 

Accent II CA-321 är i allt samma larm som Accent CA-320 men utan inbyggd vibrationsdetektor och ultraljudsdetektorer. CA-321 är ett fjärrstyrt 12V billarm med radiokommunikation skyddad av flytande digitala koder och Anti-Scan. Av- och pålarmning av larmsystemet bekräftas med ljusblink av blinkersljus samt signal från siren (valfritt).
När tändningen är påslagen kan systemet ej aktiveras. Detta förhindrar att larmet av misstag pålarmas under körning.

*

En blinkande röd LED indikerar varnande i aktiverat läge och ger visuell varning samt meddelar ägaren vilken ingång som utlöst larm (larmminne).

*

Accent har utgångar för styrning av befintligt centrallås med fjärrkontrollen. Den kan också stänga elektriskt styrda fönsterhissar. Fler aktiveringar kan ske via tillbehör relämodul CR-11.

*

En inbyggd strömsensor utlöser larmet om något elektriskt i bilen aktiveras under pålarmat läge. Funktionen träder i kraft 10 min efter pålarmning, vilket förhindrar larm pga. motorfläkt. Aktivering av strömsensor väljs vid pålarmning, den kan också kopplas ur helt i programmeringsläget.

*

Accent billarm kan även aktiveras utan funktion av strömdetektor via fjärrkontrollen (vid t.ex. barn/djur i bilen).

*

In/utgång (neg) för automatisk belysningskontroll. Tänder kupébelysningen vid avlarmning samt vid dörröppning. Ljuset är tänt tills du vrider om tändningsnyckeln (max 60 sek).

*

Larmet har två oberoende larmingångar (AL1 och AL2). AL1 har en negativ larmingång, och AL2 har valfri polaritet och reaktion (larm eller varning). När det larmade systemet utlöses sker någon av följande reaktioner: Varning - en kort sirensignal samt ljusblink (0.5 sek); Larm - siren ljuder 30 sek samt blinkersljus blinkar i 60 sek. Personsökare PG-4W kan anslutas som extra tillbehör. Nödlarm kan utlösas med fjärrkontroll.

*

En inbyggd kraftfull immobilizer (3st reläkontakter) kan koppla ur viktiga system (startmotor, tändning, elektrisk bränslepump etc.).

*

Accent Billarm har också REARM och AUTOIMMO funktioner. REARM övervakar att du stiger in i bilen inom 1 minut efter avlarmning, i annat fall sker automatisk återlarmning samt låsning av dörrar. AUTOIMMO blockerar bilen automatiskt 5 minuter efter att tändningen stängts av.

*

Installationsmanual endast på engelska.

 

Pris1.320:- (1.056:- exkl moms)

 

Postavgifter 125:-

MADE IN EU         

 

 

 

© Alarmera Hemsäkerhet Nordiska