Kundtjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad

2008-08-18

 

  
 
 
 
Accent Billarm
 
 
 
 

 

Accent CA-320 är ett fjärrstyrt 12V billarm med radiokommunikation skyddad av flytande digitala koder och Anti-Scan. Av- och pålarmning av larmsystemet bekräftas med ljusblink av blinkersljus samt signal från siren (valfritt).
När tändningen är påslagen kan systemet ej aktiveras. Detta förhindrar att larmet av misstag pålarmas under körning.

*

En blinkande röd LED indikerar varnande i aktiverat läge och ger visuell varning samt meddelar ägaren vilken ingång som utlöst larm (larmminne).

*

Accent har utgångar för styrning av befintligt centrallås med fjärrkontrollen. Den kan också stänga elektriskt styrda fönsterhissar. Fler aktiveringar kan ske via tillbehör relämodul CR-11.

*

En inbyggd strömsensor utlöser larmet om något elektriskt i bilen aktiveras under pålarmat läge. Funktionen träder i kraft 10 min efter pålarmning, vilket förhindrar larm pga. motorfläkt. Aktivering av strömsensor väljs vid pålarmning, den kan också kopplas ur helt i programmeringsläget.

*

En inbyggd ultraljudsdetektor larmbevakar passagerarutrymmet. Den detekterar varje rörelse inom dess volymområde. När systemet är i avlarmat läge är ultraljudsgeneratorn avstängd, för att förhindra passagerare från onödig påverkan av ultraljudsvågor. Aktivering av ultraljudslarmet är valfritt vid aktivering av systemet.

*

En inbyggd vibrationsdetektor är utrustad med ett digitalt filter för att förhindra falsklarm. Denna detektor har valfria funktioner för varning eller utlösning av larm. Aktivering av detektorn väljs vid pålarmning, den kan också kopplas ur helt i programmeringsläget.

*

Accent billarm kan även aktiveras utan funktion av ultraljuds-, vibrations- och strömdetektor via fjärrkontrollen (vid t.ex. barn/djur i bilen).

*

In/utgång (neg) för automatisk belysningskontroll. Tänder kupébelysningen vid avlarmning samt vid dörröppning. Ljuset är tänt tills du vrider om tändningsnyckeln (max 60 sek).

*

Larmet har två oberoende larmingångar (AL1 och AL2). AL1 har en negativ larmingång, och AL2 har valfri polaritet och reaktion (larm eller varning). När det larmade systemet utlöses sker någon av följande reaktioner: Varning - en kort sirensignal samt ljusblink (0.5 sek); Larm - siren ljuder 30 sek samt blinkersljus blinkar i 60 sek. Personsökare PG-4W kan anslutas som extra tillbehör. Nödlarm kan utlösas med fjärrkontroll.

*

En inbyggd kraftfull immobilizer (3st reläkontakter) kan koppla ur viktiga system (startmotor, tändning, elektrisk bränslepump etc.).

*

Accent Billarm har också REARM och AUTOIMMO funktioner. REARM övervakar att du stiger in i bilen inom 1 minut efter avlarmning, i annat fall sker automatisk återlarmning samt låsning av dörrar. AUTOIMMO blockerar bilen automatiskt 5 minuter efter att tändningen stängts av.

*

Installationsmanual endast på engelska.

 

Pris1.625:- (1.300:- exkl moms)

Postavgifter 125:-

MADE IN EU    

 

 voltage 10 - 16 VDC
 stand by consumption (incl. ultras.) max. 20 mA
 working temperature -40 to +85 °C
 remote controller distance max. 20m
 remote controller equipped with SAW resonator
 coding digital floating code system with Anti-scan
 siren output +12V, max. 1.2 A
 turn indicator outputs 2 x +12 V, max. 2 x 5 A
 central lock outputs pulses to GND, max. 300 mA, 0.3 - 4 sec.
 optional "lock" signal duration (for el. pow wind) 60sec.
 ARM signal (for external detectors) +12 V, max. 25 mA
 immobilization relay contacts (3 loops) max. 15 A permanently
   max. 20 A for 30 seconds
 AUX output digital bus output (future use)
 current sensor 10 min. exit delay
 vibration detector digital filter, Warning or Alarm
 ultrasonic detector automatic sensitivity control, 2 levels
 negative switched door contacts inp. 
 /courtesy light outp. 10 W
 AL1 negative trigger alarm input N.O. sensor
 AL2 trigger input selectable polarity, Warning or Alarm
 VALET push button executive override, setting
 all the data is stored to EEPROM memory
 this product complies with E/ECE/324/1/96

 

 

© Alarmera Hemsäkerhet Nordiska